Category Archives: Rôzne

Informácie pre voliča Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej … Continue reading

Posted in Rôzne | Leave a comment

2. ročník Lúčina cup 2019

2. ročník Lúčina cup 2019 Za sebou máme už 2.ročník futsalového turnaja o pohár starostu obce Lúčina pod názvom Lúčina cup. Túto akciu podporili: obec Lúčina, EUROVIA, TATRAKON PLUS s.r.o., APL plus, s.r.o., CHstav – PRO s.r.o., Eurodomček, GreenGen s.r.o. … Continue reading

Posted in Rôzne | Leave a comment

Trúba Lúčinská 2/2019

Truba_Lučinská_22019 o

Posted in Rôzne | Leave a comment

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú … Continue reading

Posted in Rôzne | Leave a comment

Oznámenie Obecný úrad v Lúčine, oznamuje emailovú adresu: starosta@lucina.sk na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Posted in Rôzne | Leave a comment

Posted in Rôzne | Leave a comment

Posted in Rôzne | Leave a comment

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: 10. 1. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 10. 1.2019 Obsah dokumentuje právne záväzný. 8 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89ods. … Continue reading

Posted in Rôzne | Leave a comment

Prázdninová vianočná sánkovačka

Posted in Rôzne | Leave a comment

Posted in Rôzne | Leave a comment