Monthly Archives: Marec 2011

Schôdza chovateľov a záujemcov o chov – zhrnutie

Schôdza sa uskutočnila dňa 27.3.2011, zúčastnilo sa jej cca. 15 občanov. Hlavným cieľom schôdze bolo prebrať rôzne možnosti podpory zo strany obce pre občanov s cieľom oživiť chov domácich zvierat. Zamerali sme sa hlavne na ovce, pre ich nenáročný letný … Continue reading

Posted in Rôzne | Leave a comment

Tlačivá na stavebný úrad

K dispozícii sú aktuálne tlačivá spoločného stavebného úradu Prešov (pod ktorý spadá aj naša obec) – napr. žiadosť o vydanie stavebného povolenia, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.

Posted in Rôzne | Leave a comment

Cestovný poriadok Prešov – Lúčina

Aktuálny cestovný poriadok na autobusovej linke Prešov – Lúčina.

Posted in Rôzne | Leave a comment

Voľba kontrolóra obce Lúčina

Voľba obecného kontrolóra sa uskutočnila dňa 1. 3. 2011 v zasadačke OcÚ Lúčina. Kandidátmi, ktorí doručili svoje žiadosti s prílohami v stanovenom termíne boli Zuzana Jenčuráková a Bc. Ondrej Pačay. Kontrolórom obce bol zvolený Bc. Ondrej Pačay.

Posted in Rôzne | Leave a comment