Monthly Archives: Február 2015

Rokovanie OZ + beseda

Srdečne Vás pozzývame na riadne rokovanie obecného zastupiteľstva obce Lúčina, ktoré sa uskutoční dňa 14.2.2015 o 15:00 na obecnom úrade s nasledovným programom: 1) Otvorenie 2) Oboznámenie o aktuálnom dianí 3) Finančná situácia 4) Oboznámenie s auditom 2013 5) Výročná správa, záverečný … Continue reading

Posted in Rôzne | Leave a comment