Monthly Archives: November 2015

Prosba o vyplnenie dotazníka

Vážení občania, naša obec má záujem na tom, aby bol vypracovaný “Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja” – PHSR. Tento dokument je akýmsi vodítkom pri smerovaní rozvoja obce a taktiež je potrebný pri niektorých výzvach na čerpanie rôznych dotácií. Na jeho … Continue reading

Posted in Rôzne | Leave a comment