Monthly Archives: Júl 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Posted in Rôzne | Leave a comment