Začína sa 2. ročník súťaže o najlepšieho hráča

20. januára 2013 sa uskutoční prvý turnaj 2. ročníka súťaže o najlepšieho hráča v stolnom tenise. Takže:

kedy: 20. januára

čas: 13:00 hodine

kde: Obecný úrad Lúčina

Na vašu účasť sa tešíme……

This entry was posted in Rôzne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.