Hasičská súťaž v Kokošovciach

Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor obce Kokošovce usporiadal 17.8.2014 už druhý ročník Memoriálu p. Kropšáka, p. Lipinera a p. Barana na ktorý pozvali aj náš DHZ. Za účasti 10 družstiev sa súťažilo s osmičkami v dvoch disciplínach a to v požiarnom útoku. Škoda zbabraného prvého útoku, kedy nám mašina zahaprovala – nemala ťah. Chlapci dokončili úspešne požiarny útok ale voda dorazila po dlhšej dobe. Čas 64,91 sek nás zaradil na posledné miesto. Náš strojník po porade so strojníkmi s iných družstiev vymenil sviečky a mašina chytila krajší zvuk. Druhý pokus sa začal dlhším štartovaním. Striekačka naskočila a na povel štart, naši chlapci vybehli na trať. Už od prvých sekúnd bolo cítiť súhru družstva so strojom, voda bola stále v pätách našich hasičov. Časomiera sa zastavila  na čase 35,71 sek. V našom tábore vybuchla obrovská radosť okorenená ostrekovaním sa posledných aktérov. Bol to náš najlepší čas, od kedy sa zúčastňujeme súťaží.  V druhom útoku sme skončili na predposlednom 9. mieste. Zloženie nášho družstva: Peter Mitaľ, Peter Lorinc, Miroslav Marcin, Samuel Greš, Adam Dujčák, Miroslav Pavlinský, Marek Marcin a  Dávid Mitaľ. Chlapcom chcem sa touto cestou poďakovať, že súťaž absolvovali bez dištancu a najmä, že sa im podaril vytvoriť osobný rekord. Ďakujeme.

Výsledky:

1. útok                        2. útok                    výsledný čas

1. Chmiňany            31,36 sek                   23,31 sek                      54,67 sek

2. Lipovce               28,27 sek                    29,71 sek                      54,98 sek

3. Mirkovce            32,51 sek                   23,90  sek                     56,41 sek

4. Chmiňanská Nová Ves I. 30,47 sek    26,20 sek                     56,67 sek

5. Hendrichovce    31,24 sek                    25,73 sek                      56,97 sek

6. Chmiňanská Nová Ves II. 32,34 sek  28,35 sek                     60,69 sek

7. Fintice                 36,43 sek                    26,91 sek                    63,34 sek

8. Kokošovce         33,23 sek                    31,71 sek                     64,94 sek

9. Abramovce        30,89 sek                   38,20 sek                    69,09 sek

10. Lúčina              64,91 sek                    35,71 sek                   100,62 sek

This entry was posted in Rôzne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.