P.F. 2015

Obec Lúčina želá všetkým svojím občanom, návštevníkom našej stránky i všetkým ľuďom, aby ich v roku 2015 sprevádzalo Božie požehnanie, múdrosť vo svojich rozhodnutiach, sila, trpezlivosť a zdar vo všetkom, čo budete konať – osobne, v škole, či v práci.

Vedenie obce Lúčina

This entry was posted in Rôzne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.