Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

This entry was posted in Rôzne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.