Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – výsledky

Dňa 10.11.2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí, tzv. komunálne voľby.

Zo 138 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo volieb 91 (65% účasť), pričom platných hlasovacích lístkov bolo 88.

Kandidáti na poslancom OZ získali nasledovných počet hlasov:
Samuel Greš (NeKa): 80
Martina Jenčová (KDH): 61
Iveta Jenčuráková (SNS): 58

Kandidáti na starostu získali nasledovných počet hlasov:

Martina Jenčová (KDH): 45
Bc. Peter Mitaľ (NeKa): 43

This entry was posted in Rôzne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.