Oznámenie

Obecný úrad v Lúčine, oznamuje emailovú adresu:

starosta@lucina.sk

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.


This entry was posted in Rôzne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.