Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zvolávam verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu na

23.3. – piatok o 18.00 hodine.

This entry was posted in Rôzne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.