Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd v obci Lúčina, okr. Prešov


Na tejto stránke nájdete informácie o koreňových čistiarňach aj podrobne zdokumentovaný postup prác pri realizácii koreňovej čistiarne v našej obci.


Projekt je realizovaný s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne, partnerovi projektu Pro Enviro n.o. a vďaka ochotným a zanietením dobrovoľníkom z obce Lúčina. Ďakujeme!

Čo je koreňová čistiareň odpadových vôd?


Koreňová, alebo aj vegetačná ČOV je nádrž vytvorená z izolačnej fólie alebo iného materiálu, vyplnená pórovitou náplňou a osadená rastlinami. Ako funguje koreňová čistiareň odpadových vôd? Privádza sa do nej odpadová voda, organické látky obsiahnuté v odpadovej vode sa rozkladajú baktériami a riasami, produkty spracúvajú korene rastlín na látky potrebné pre rast rastlín. Časť látok sa mineralizuje a zostáva v nádrži, časť sa odplaví s vyčistenou vodou. V zahraničnej literatúre sa môžete stretnúť s pojmom zemný filter alebo umelá mokraď. Tento pojem najviac vystihuje vzhľad a charakter zariadenia, pri dobrom vyhotovení je to životný priestor nielen pre rastliny, ale aj vlhkomilné živočíchy. Rozklad látok v splaškovej vode prebieha v aeróbnom a anaeróbnom prostredí. Vo vode sa môžu vytvoriť obidve prostredia, cieľom koreňovej čistiarne je maximalizovať prísun kyslíka pre vznik aeróbneho prostredia. V koreňovej ČOV sa to dosahuje pomocou koreňov rastlín alebo zmenou prostredia periodickým zavlažovaním.

Sú schopné čistiť odpadové vody s nízkou koncentráciou organických látok, čo je u klasických čističiek problém. Dobre sa vyrovnávajú s kolísaním množstva a kvality odpadových vôd. Môžu pracovať prerušovane, čo klasické čističky nemôžu. Vyžadujú minimálnu, ale pravidelnú údržbu. Nevyžadujú elektrickú energiu. Majú menšiu náchylnosť k havárii systému. Dobre zapadnú do krajiny a sú jej súčasťou, prípadne môžu plniť aj okrasnú funkciu. Odstraňovanie organických a nerozpustených látok v KČOV je v priebehu roka stále a naviac sa KČOV dobre vyrovnávajú s kolísaním organického znečistenia, a takisto jeho nízkymi koncentráciami . To umožňuje využívať KČOV na čistenie splaškových vôd, ktoré sú silne riedené dažďovými alebo drenážnymi vodami, čo je v našich podmienkach veľmi bežné pre malé dediny. Práve použitie KČOV pre malé zdroje splaškových vôd sa javí ako veľmi perspektívne.

Zdroj:
http://vegetacnecistiarne.blogspot.com/
Žember, Ján: Staviame koreňovú čistiareň odpadovej vody
http://www.korenovecisticky.sk/kcov

Realizácia


Počas celého augusta (tri brigádnické soboty a ešte pár dní mimo toho) prebiehali práce na stavbe koreňovej čistiarne odpadových vôd pre obecný úrad, o ktorej som písal v poslednom čísle. S radosťou a vďakou musím konštatovať, že dielo je úspešne dokončené a filtračné systémy sa pomaly napĺňajú. Veľmi veľmi veľmi pekne ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na brigádach zúčastnili. S ich pomocou sa to podarilo. A vlastne aj celý projekt bol zo strany nadácie Slovenskej sporiteľne podporený vďaka myšlienke ochrany prírody a dobrovoľníckej činnosti.
Začnem pri Stanislavovi Hadvižďákovi st., ktorý pomohol s vybavením a dovezením kameniva. Potom nastúpili Mitaľovci (Gerhard, Peter st., Peter ml.), ktorý za asistencie Ondreja Pačaya vykonali výkopové práce. Ondrej bol zároveň aj „mozgom“ celej akcie, keďže už s podobným dielom má skúsenosti a strávil na brigádach najviac času. Ďalej tu bola partia neúnavných pracantov, ktorí vykonávali všetky možné zemné práce, v zložení: Marek Nadzon, Stanislav Hadvižďák ml., Ján Marcin, Pavol Greš, Ladislav Kozubjak a Roman Chovanec. S traktorom im pomáhal Ján Bugoš. Naše pracovité žienky Jana Chovancová a Margaréta Verhagen Bugošová, sa ručne lopatami vysporiadali so 7 tonami štrku, zabezpečili terénne úpravy okolo jazierok a vysadili do nich rastliny. Pani Milana Parnayová sa svedomito starala o rastlinky, kým ešte neboli zasadené a pomáhala aj pri ich výsadbe.
Aj keď nám toto dielo zabralo nejaký čas a zobralo trochu síl, opäť sa ukázalo, že spoločnými silami a vzájomnou pomocou sa dá veľa užitočného dosiahnuť. A netreba na to ani zložité a nákladné „euro“ projekty. Týmto spôsobom sa zabezpečilo jednoduché a na prírodnom princípe založené čistenie odpadových vôd a celý projekt môže slúžiť aj ako inšpirácie pre všetkých, ktorí by si niečo podobné chceli urobiť.

Preveľká vďaka patrí aj pánovi Jánovi Žemberovi z Bojníc, ktorý ako nadšenec a odborník v oblasti koreňových čistiarní vypracoval projekt, podľa ktorého sme celé dielo realizovali.

Zaujalo Vás to? Máte otázky? Kontaktujte nás!


Obec Lúčina, Lúčina 8, 082 07, Lúčina - pošta Tuhrina

0917 439 137