Zastupiteľstvo obce

Starosta

Mgr. Roman Chovanec

Poslanci OZ

Ladislav Gaľa – zástupca starostu
Mgr. Zuzana Nadzonová
Martina Jenčová

Obecný kontrolór

Bc. Ondrej Pačay

Komisie

-       Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie

-       Komisia na vybavovanie sťažností

Comments are closed.