Dokumenty

Rôzne dokumenty týkajúce sa informovanosti občanov

11.2.2015 – protest prokurátora Pd 378/14/7707-6, voči VZN 5/2014 o podmienkach držania hospodárskych zvierat a včiel na území obce Lúčina

Comments are closed.