Súčasnosť

Obec sa nachádza na západnom svahu Slánskych hôr, v pramennej kotline Oľšavy. Nadmorská výška v strede obce je 505 m n. m. a v chotári 410 – 585 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria prevažne pyroklastiká andezitov. Na západnom okraji je pás lesa s porastom duba a buka. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy. Na vyšnom konci obce sa nachádza rímskokatolícky kostol postavený v rokoch 1991 – 1994.
V súčasnosti obyvatelia obce pracujú v priemyselných podnikoch a súkromných firmách na okolí.
Obec dnes eviduje 161 obyvateľov a má kataster o výmere 229 ha.

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.01.2011 spolu 161
  muži 78
  ženy 83
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 25
 • Produktívny vek (15-62) spolu 108
 • Poproduktívny vek (>62) spolu 28
 • Najstarší obyvateľ: Bugošová Anna – v marci roku 2013 oslávi 89 rokov
 • Najmladší obyvateľ: Macko Daniel ml. – narodil sa v auguste 2012
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu +12
Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť:
 • Predajňa potravinárskeho tovaru (otváracie hodiny)
 • Knižnica (otváracie hodiny)
 • Obvodná lekárka a lekáreň (Žehňa)
 • Autobusové spojenie
 • Verejný vodovod

Comments are closed.