O Obci

V malebnom prostredí, na západnom svahu Slánskych hôr, v pramennej kotline Oľšavy sa rozkladá rázovitá šarišská obec Lúčina. Nadmorská výška v strede obce je 505 m n. m. a v chotári 410 – 585 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria prevažne pyroklastiká andezitov. Na západnom okraji je pás lesa s porastom duba a buka. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy.
     Obec je doložená z roku 1787 ako H òvíz, neskôr ako Huvisz (1808), Huvís (1920), Huviz (1927), Lúčina (1948); maďarsky Hüvész. Obec vznikla v chotári obce Červenica.
     V roku 1828 mala obec 20 domov a 152 obyvateľov. Rozsiahle lesy koncom 19. storočia patrili eráru. V polovici 19. storočia obec postihol hladomor.
     Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch, pálením dreveného uhlia a tkáčstvom.
           1. 1. 1960 bolo v obci založené Jednotné roľnícke družstvo. Rozloha poľnohospodárskej plochy v obci je 229 ha. Začiatkom školského roka 1946 bola v súkromnom dome Andreja Svata zriadená v obci prvá škola. Od 2. februára 1953 mala obec prvú telefónnu linku. 28. mája 1959 bol v obci dokončený vodovod. Významnou udalosťou bola taktiež elektrifikácia obce 16. augusta 1960. V rokoch 1991 – 1994 bola postavená nová budova rímskokatolíckeho kostola. V obci je veľký záujem o športovú činnosť, turistiku a najmä futbal.

Comments are closed.